2004

 

Rok 2004

 

Tento rok sme začínali zmenou vedenia nášho Združenia. Koncom roku sa uskutočnil voľby, z ktorých vyšiel nový výbor i revízna komisia. Bolo to viac-menej emotívne a nikdy sme si nemysleli, že aj do nášho Združenia môže preniknúť vypočítavosť, nekalosť konania a hlavne to, čo sme si nikdy ako vedenie Združenia nepripúšťali – istý druh karierizmu.

Nové funkčné obdobie sme začali tým, že sme odovzdali právomoci novozvoleným zástupcom a vypracovali sme si plán práce na rok 2004. Začiatkom roku sme sa sústredili hlavne na vzdelávanie a to na počítačové kurzy.Týchto sa zúčastnili všetci členovia nášho Združenia, ktorí o tento druh vzdelávania prejavil záujem.

Lenže neubehli ani prvé dva mesiace a zistili sme, že sme boli kruto podvedení. Naša nová funkcionárka, pani hospodárka, využila jej nami zverenú dôveru a „vybielila nás“. Prišli sme o sumu cca 35 000,- a tým sa pre nás začala celá tortúra policajného vyšetrovania, súdných konaní, dokazovania a hlavne uvedomenia si, že ľudia sú aj zlí, vypočítaví a chamtiví!!!
I keď sme takmer po 18-tich mesiacov sa právne domohli svojich práv, je nám to zatiaľ k ničomu, lebo exekučný príkaz ešte stále nenadobudol platnosť. Ide o to, že menovaná mala takúto skúsenosť aj inde a bohužiaľ, ešte sme neprišli na rad.

Keďže sme prišli o všetky naše financie, hotovosť ale i známky a iné predmety, museli sme svoju činnosť zamerať viac-menej na to, že sa bude realizovať bez peňazí. Už v tom období sme vytvorili tvorivé dielne a začali sme šiť malé vankúšiky, ev. venovali sme sa aj iným druhom výtvarných praktík. Týmito výrobkami sme neskôr začali obdarúvaváť tých, ktorí nám prejavili svoju priazeň a finančne nás ako tak podporovali. I keď šlo naozaj viac-menej iba o malé symbolické sumy, získali sme týmto spôsobom financie potrebné na úhradu nákladov spojených s užívaním daných priestorov.

V tomto roku Liga za DZ po prvý raz uskutočnili akciu Nezábudka. Naše Združenie sa zapísalo do histórie DZ tým, že sme ako prví uskutočnili Deň duševného zdravia, Liga uskutočnila Týždeň duševného zdravia. V rámci týchto aktivít sme sa prezentovali u nás na hornej Nitre a to nielen ako aktivisti Ligy za DZ, ale aj ako OZ ŠŤASTIE SI TY. I keď celá táto akcia bola pomerne náročná na fyzické sily i psychiku, pomohla nášmu Združeniu zviditeľniť sa a to nielen v našom regióne, ale prostredníctvom médii i v rámci celého Slovenska.

Keďže sme mali za sebou už nejaké tie skúsenosti s tvorbou projektov a boli sme dokonca aj úspešní, rozhodli sme sa zapojiť aj do kampane kontoorange – Darujme Vianoce. Keďže dôverne poznáme tak sociálnu i ekonomickú situáciu našich rodín, nebolo o čom rozmýšľať. I keď sme vypracovali viac projektov, prešiel nám l z podaných. Jeho prostredníctvom získala radova členka nášho Združenia a v tom období aj aktivačná pracovníčka – sumu 7000,- Sk. Projekt s názvom Dvaja nás neskôr naštartoval pomáhať ľuďom v Združení aj takýmto spôsobom.

Koncom roku 2004 sa na nás nakontaktovala malá skupinka ľudí z Partizánskeho s prosbou o pomoc pri založení nového občianskeho združenia podobného typu, ako je to naše. Vrátili sme sa tak trochu do minulosti a zaspomínali sme si, aké to bolo, keď sa rodilo to naše. Takže sme sa s nimi niekoľkokrát stretli a v rámci našich možností sme im pomohli so všetkým, čo sa dalo. A možno aj našou zásluhou sa potom neskôr v marci 2005 zrodilo nové OZ Partizánske Prvosienka. Keď nič iné, určite sme „krstnými rodičmi“ tohto Združenia a názov Prvosienka bol naším nápadom. Dnes, keď Prvosienka je jedným zo 14-tich OZ Premien a vo svojom okolí žne pomerne veľké úspechy, máme s týmto OZ nadštandartne vzťahy a už sa máme od nich čo aj učiť. Je to super, že to dokázali.