Plán aktivít na rok 2017

Plán aktivít na rok 2017

 

Klubová činnosť počas celého roku 3x do týždňa [ utorok, štvrtok, piatok]

 

Január: 26.1. 2017- Výročná členská schôdza, cvičenie na fit - loptách (každý utorok) +relaxačné cvičenia pod vedením A. Karásekovej. Prípravné aktivity v rámci projektu PA

19.1.- účasť na školení Ligy za DZ- Seminár o zviditeľnení OZ cez sociálne siete.

Február: príprava a písanie projektov, 23.2. od 15:00- Rozprava- (vzdelávanie o finančnej gramotnosti), Výučba PC- 2x do týždňa individuálnou formou, Valentínska diskotéka spojená s tombolou- 16.2. od 15:00.

 

Marec:, Akcia pre stacionárov - výroba vajíčok k Veľkej noci, , v rámci mesiaca knihy návšteva múzea a okresnej knižnice, biblioterapia 1x do mesiaca- pod vedením Ľudky Halanovej

 

Apríl: aranžovanie kytíc a venčekov+ príprava výzdoby svojich príbytkov k Veľkej noci- pod vedením Anky Mokrej.

Gastro - dni, biblioterapia, návšteva Bojnického zámku,

 

Máj: Stretnutie so zástupcami MÚ o zabezpečení triedenia odpadu v našom meste, návšteva ZOO, vychádzka do prírody, beseda o zdravej výžive, opekačka u Alenky,

 

Jún: výlety do okolia - letisko, golfové ihrisko, Guláš-párty-22.6., plávanie- krytý bazén

 

Júl: opekačka- Kanianka, športovo spoločenské podujatia- návšteva Lesoparku, návšteva kúpaliska Malé Bielice, plávanie- krytý bazén,

 

August: turistika, opekačka Lesopark, podľa počasia je možná návšteva kúpaliska, plávanie- krytý bazén

 

September: príprava Dní duševného zdravia+ vzdelávanie dobrovoľníkov, Kampaň NEZÁBUDKA, návšteva stredných škôl, diskotéka

 

Október: školenie na projekty Darujme Vianoce z Nadácie Orange

 

November: literárne večierky, návšteva ISC s našimi rodinnými príslušníkmi, koncom mesiaca zdobenie medovníkov a výroba vianočných oblátok

 

December: výzdoba ISC a nášho OZ k Vianociam, 14.12.- Vianočný večierok

 

Ďalšie aktivity, ktoré nemajú bližšie určený termín:

Celodenné výlety do iných miest Slovenska, návšteva divadla a kina, návšteva bowlingu a golfového ihriska…….

Stretnutia rodinných príslušníkov v rámci projektu PA, realizácia projektov, ktoré sme podali- aktivity z príp. úspešných projektov budú vsunuté do jednotlivých mesiacov a budú priebežne upresnené. Spájanie aktivít s celoslovenskou organizáciou OZ ODOS.

Priebežne počas celého roka budeme organizovať rôzne aktivity a podujatia aj v spolupráci s inými organizáciami v rámci nášho okresu- n.o. Spokojnosť, ISC a účasť na projektoch z regionálneho kultúrneho centra organizované p. Lomnickou a p. Súkenikovou.