Zápis z ČS 24.11. 2016

V priloženom súbore je zápis z členskej schôdze zo dňa 24.11. 2016.

Zapis z CS 24.11.2016.pdf