Diskusie: Prevencia depresií a suicídií

Táto akcia sa uskutočnila pod záštitou našej pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej. Diskusiu viedla pani primárka Psychiatrického oddelenia so sídlom v Bojniciach MUDr. Darina Hrabovská. Podujatie bolo podporené cez projekt MZSR a bolo realizované v siedmich mestách na Slovensku. Projekt realizovala MUDr. Marcela Barová z OZ ODOS. Aktivity sa zúčastnili členovia OZ ŠŤASTIE SI TY, pacienti zo stacionárneho oddelenia, študenti stredných škôl - SSOŠ CA&TS, študenti Gymnázia V.B.N. z Prievidze a širokej verejnosti. Aktivita sa stretla s pozitívnym ohlasom všetkých prítomných.