Akcia Maľované vajíčko 24.3.2015

24.3. 2015 Akcia- Maľované vajíčko

Správa z akcie

Dňa 24.3. sme pre členov OZ ŠŤASTIE SI TY, členov OZ AURA a stacionárnych pacientov pripravili v ISC v zasadačke akciu - Maľované vajíčko. Išlo o veľmi pekné dopoludnie. Začínali sme od 9:15hod, hneď ako pacienti prišli zo stacionáru. Na začiatku p. Karáseková všetkých privítala, predstavila OZ, akcie, ktoré robíme pre svojich členov... Potom dostala priestor pani Šimová, ktorá prítomným prečítala tradície Veľkej noci o veľkonočných krasliciach. Potom pacientov inštruovala p. Karáseková, ktorá prítomným vysvetlila jednotlivé techniky zdobenia. Nasledovala samotná aktivita. Každý si vybral techniku, ktorú chcel a ktorá ho bavila. Na jedno vajíčko sa dalo použiť aj viacero techník. Pacientov najviac zaujala vosková technika. Máme aj krásne fotografie. Túto aktivitu sme robili prvýkrát a musíme skonštatovať, že sa aj všetkým páčilo. Pacienti dostali kontakty na OZ a odovzdali sme im naše vizitky. Aktivity sa zúčastnilo 23ľudí. Ak bude záujem, môžeme toto podujatie zopakovať aj o rok.

 

Spracovala: Bc. Adriana karáseková 

Galeria: