História

1. Úvod

I keď oficiálny dátum zrodenia nášho OZ je 30. 10. 2001, toto OZ sa zrodilo omnoho skôr. Ako všetko veľké, začalo sa rodiť najskôr v srdci jedného človeka. To, že „to čosi“ bude mať formu OZ, to vtedy podstatné nebolo. Prvoradým cieľom zrodenia sa toho „čohosi“, bolo preniknúť do pocitov človeka, ktorý sa po prvýraz ocitol na psychiatrii. Túto jeho situáciu nedokázal správne sám prehodnotiť a nedokázalo to ani jeho okolie, jeho príbuzní. Začal sa kolotoč nesprávnych rozhodnutí a obviňovaní seba samého, svojich blízkych. Kým človek prišiel k poznaniu, že vôbec nie je podstatné prečo sa tak stalo, podstatné je to, prijať túto skutočnosť, naučiť sa s ňou žiť a toto všetko sa týka nielen toho, kto je „priamo obeťou“, ale aj tých ostatných naokolo, susedov, priateľov, rodinných príslušníkov. 

A tak u nás konkrétne na hornej Nitre sa začalo rodiť akési spoločenstvo ľudí, ktorých snahou bolo pomáhať ľuďom po návrate zo psychiatrie nájsť ich ľudskú identitu, ľudskú dôstojnosť. Začínali sme tým, že sme ešte stále neformálnym spôsobom ako súkromné osoby začínali organizovať stretnutia ľudí, ktorí sa spolu na psychiatri v ten istý daný čas liečili a chceli sa opätovne stretnúť.Lenže nebolo kde, tieto stretnutia nemal kto organizovať a v podstate aj keď sa títo ľudia „akože náhodne“ stretli, mlčalo sa. Do ich rozhovoru druhí, cudzí človek, nemal právo zasahovať a oni akoby odrazu chceli na to zabudnúť. Prvé stretnutie jeho aktéri doslova vzájomne premlčali a ten, kto toto stretnutie zorganizoval, prišiel k poznaniu, že týmto smerom cesta nevedie.

A tak sa začalo odznova. Štúdium literatúry, mravenčie zbieranie skúseností, ako sa to robí v iných mestách na Slovensku, nikým nezodpovedaná otázka – kde začať, atď ... Úžasný entuziazmus ale aj intuícia priviedla istých ľudí k poznaniu, že k danej činnosti je potrebné založiť občianske združenie, že to robia tak aj iní. Už bolo pre nás menej dostupných informácií, čo to vlastne občianske združenie z právneho hľadiska značí a o čo nás obohatí. Aj keď sa písal už rok 2001 a začalo nové tisícročie, žiaľ... Právne poznanie nebolo u nás až tak na výške a snaha vzdelávať sa v tejto oblasti nebola u nás nikým podporená. Všetko sme museli zvládnuť sami. Začal sa nekonečný kolotoč štúdia právnych problémov, čo sa týka dobrovoľného zhromažďovania občanov – teda Zákona 83/1990 a s tým súvisiacu ostatnú právnu zákonitosť. Aj keď to nebolo z jedného dňa na druhý a nebolo to bez chýb, nakoniec sme to zvládli. Hŕstka zanietencov, prevažne však zdravých ľudí, vypracovala Stanovy a v polovici sepetmbra 2001 predložila na MV SR žiadosť o zaregistrovanie nášho občianskeho združenia s názvom ŠŤASTIE SI TY. 

I keď sa vo všeobecnosti traduje, že názvy akýchkoľvek spoločenstiev majú byť výstižné a krátke, my sme túto tradíciu nedodržali. I keď si myslím, že názov nášho Zruženia je naozaj veľmi, veľmi výstižný, nie všetci to tak chápu. A nie je ani jednoznačný, jednoslovný. Dokonca sme si už v Stanovách presadili, že sa bude písať vždy iba veľkými písmenami, lebo je to meno, názov nášho Združenia a nie nedokonalá, gramaticky nesprávne usporiadaná veta.
ŠŤASTIE SI TY – je to základná idea existencie nášho Združenia a aj v Stanovách pokračuje znením:“ ... a našou povinnosťou je robiť všetko preto, aby nikto v našom Združení z dôvodov svojho ochorenia nemal pocit zbytočnosti, resp. záťaže pre svoje okolie, príbuzných.“ A to sa týka tak mikroklímy ako aj makrosveta okolo nás. A že k názvu nášho Združenia sa prišlo celkom náhodne, že po prvý raz ho vyrieklo malé, vtedy ani nie trojročné dieťa, je už pre nás iba tou čerešničkou na torte.

 

 

 

30. 10. 2001 zápisom do registra MV SR sa naše OZ s horeuvedeným názvom oficiálne zrodilo a začalo písať svoju históriu.

 

2. Rok 2002

 • Premeny Michalovce

 • prvé projekty

 • prvý raz Šírava

3. Rok 2003

 • spontánnosť

 • vlastné priestory

 • klubová činnosť

 • realizácia prvých projektov

 • Deň duševného zdravia

4. Rok 2004

 • nové vedenie

 • zlá skúsenosť

 • vzdelávanie

 • kampaň Ligy za DZ – Nezábudka

 • konto Orange – Darujme Vianoce

 • Prvosienka - Partizánske

5. Rok 2005

 • opäť po starom

 • spolupráca s MÚ Prievidza

 • sťahovanie – zmena sídla

 • Národný program duševného zdravia 

6. Rok 2006

 • voľby už v nových priestoroch

 • vytvorenie tvorivých dielní

 • vytvorenie ISC v Prievidzi

 • Všetko o schizofrénii – akcia Ligy a spoločnosti Phizfer

 • uchovávanie tradícii

 • Deň otvorených dverí ISC

 • rozšírenie členskej základne

 • zmena Stanov

 • bulletín Mosty

 • vzdelávanie – Pacientske dôverníctvo

 • autorská výstava Žanetky Buckovej

 • kontoorange – Darujme Vianoce

7. Rok 2007

 • spolupráca s Ligou za DZ – Pacientske dôverníctvo

 • spolupráca s kultúrnymi zariadeniami na hornej Nitre

 • ostatné dľa plánu

 

Túto správu vypracovala – nielen podľa chronológie - , ale hlavne srdcom a nielen pre našich členov, ale pre mnohých konkrétnych ľudí a pre mnoho tých nemenovaných, ktorí sa k nej náhodou v budúcnosti dostanú

Eva F u l a j t á r o v á
zakladateľka OZ ŠŤASTIE SI TY a 
dnes štatutárny zástupca 
 

Ak chcete vedieť viac pozrite si submenu.