Novinky

Sem môžu registrovaní užívatelia písať novinky.

Komentáre

Klubové dni budú prebiehať v SIC na Hollého ulici č. 2. na prvom poschodí:

  • UT-9:00-12:00

  • ŠT-14:00-17:00

  • PIA-9:00-12:00 

 

Sociálno-právne poradenstvo

Streda 10:00-14:00

Eva Fulajtárová

Tel. č.: 0904 475 590

By megac

Dňa 8.2. 2024 sa uskutočnila v zasadačke na Hollého ul. č.2 Výročná členská schôdza, ktorá bola spojená s voľbami do orgánov výboru a revíznej komisie.

Účasť všetkých platiacich členov bola povinná.

VČS zvolala štatutárna zástupkyňa OZ ŠŤASTIE SI TY p. Eva Fulajtárová
 

By megac

Od januára 2024 môžete si zaplatiť členský príspevok do OZ ŠŤASTIE SI TY.

Bližšie informácie o členstve poskytneme v klube, prípadne cez telefonický kontakt, ktorý je uvedený na našej stránke OZ ŠŤASTIE SI TY, alebo cez email: stastiesity@gmail.com

www.stastiesity.eu

 

By megac

Aktivít od roku 2024 sa môžu zúčastniť platiaci členovia a rodinní príslušníci OZ ŠŤASTIE SI TY.

Máme veľa náapdov, ktoré budeme v tomto roku organizovať.

Prídi sa pozrieť a zisti, či chceš byť našim členom.

Veronika Medlíková-predesdkyňa OZ ŠŤASTIE SI TY

By megac

Dňa 11.1. 2024 sa konala vernisáž výstavy, ktorú organizovala NsP Bojnice-psychiatrické oddelenie.

Výstava sa volá DUŠA V OBRAZOCH a je sprístupnená do konca februára 2024.

By megac

Naši členovia a ich rodinní príslušníci môžu ísť na koncert ABBY do Bratislavy. Jednu noc budeme spať v Bratislave. Bližšie informácie poskytneme v klube, prípadne ich poskytne poradný zbor.

By megac