Sponzorstvo

            Činnosť nášho OZ  ŠŤASTIE  SI  TY  už neraz podporili:

 

    -  MÚ  Prievidza                         (každý rok)

 

     -  ELAS  Prievidza                     (vecné dary i finančný príspevok - 2003, 2004)

     -  AQUPOL  Prievidza              (finančný príspevok r. 2003)

     -  HUB  Nováky                         (finančný príspevok r. 2003)

     -  ROKKO  Prievidza                (zabezpečenie občerstvenia r. 2003)

     -  MIP Opatovce nad Nitrou   (tlačiareň)

 

a v rámci schválených projektov nám prispeli na činnosť:

 

     -  Ministerstvo zdravotníctva     (Vybavenie klubovne – r. 2003, Deň duševného zdravia – r. 2003)

        Slovenskej republiky

 

    -   Ministerstvo PSvaR  SR           (Vzdelávanie a iné r. 2005)

 

    -   Nadácia Markíza Bratislava     (r. 2001, 2003, 2004 – vzdelávanie, klubová činnosť)

 

    -   Spoločnosť   ORANGE            (Darujme Vianoce 2004, a potom každý rok... )

 

    -   Americká obchodná                (Vzdelávanie – r. 2003)

        komora,  Bratislava

 

    -   Slovenský plynárenský          (Vydanie bulletínu  MOSTY - september 2006)

        priemysel ( SPP) Bratislava

     

ĎAKUJEME  !

2% (nádeje)            IČO: 361 30 796        č.ú. 0371501787/0900