ODOS - spolupráca

 organizácia, ktorej sme členom (zastrešuje nás) - ODOS