Dokumenty

rok 2022

2022
2021-Účet FIO k 31.12. 2021
2021- Hotovosť-rok 2021
2021- Správa o činnosti OZ  rok 2021
2021- Uznesenie VČS
2022- Zápis z RK z 9.2. 2022
Správa o hospodárení k 31.12. 2021
Zápis z VČS-24.2. 2022