Zápis z VČS a z Volieb do orgánov OZ

Zápis z VČS a z Volieb do orgánov OZ