5.6 2017 - Členská schôdza Asociácie nízkoprahových organizácií

Dňa 5.6 2017 sme sa zástupcovia nášho OZ ŠŤASTIE SI TY zúčastnili na  členskej schôdzi Asociácie nízkoprahových organizácií, ktoré vyvíjajú svoju činnosť pre svoju cieľovú skupinu. Tieto spoločné stretnutia sú cenným zdrojom informácií a sú  dôležité aj pre podporu našich členov v OZ.